SCANIA

SCANIA

5/2011 – České zastoupení švédské společnosti Scania se rozdělilo na dvě společnosti dle zákona o přeměnách. Pro účely rozdělení jsme ocenili nemovitý majetek a část jmění společnosti nacházející se v České republice. Zároveň jsme pro účely doložení převodových cen „transfer pricing“ stanovili výši obvyklého nájemného.