Corporate finance

Corporate finance

V oblasti corporate finance nabízíme následující služby zajišťované našimi konzultanty:

Konzultace k transakcím, doporučení postupu, aspekty

Analýza daňových, právních, účetních a jiných aspektů a rizik více variant transakce

Vyhledání potenciálního investora

Příprava informačního memoranda, dataroomu, memoranda o porozumění

Asistence při vyjednávání podmínek transakce s investory

Analýza silných a slabých stránek závodu (podniku) (SWOT analýzy)

Due diligence společností

Analýza odvětví, konkurence a trhu

Identifikace provozuschopné části závodu (podniku)

Analýza a vyhodnocení investičních záměrů

Posouzení a konzultace k ocenění akcií, obchodních podílů, závodů (podniků) a nehmotného majetku

Prostřednictvím externích spolupracovníků nabízíme v oblasti corporate finance níže uvedené služby:

Příprava veškeré smluvní dokumentace při transakcích s závody (podniky), majetkovými podíly, společnostmi a významnými soubory majetku

Dokončení transakce - převody majetku

Daňové, účetní a právní poradenství

Příprava a posouzení smluv o fúzi, o převzetí jmění a projektů rozdělení

Posouzení a konzultace k ocenění nemovitostí a strojů a zařízení