Oceňování

Oceňování

V oblasti oceňování nabízíme následující činnosti a to i ve formě znaleckých posudků:

Ocenění závodu (podniku), jeho části akcií a obchodních podílů pro prodej, nákup, nepenežitý vklad a pronájem

Ocenění obchodního jmění pro fúze, převody jmění na společníka a rozdělení společností a pro další účely dle obchodního zákoníku

Ocenění nehmotného majetku (obchodní jména a ochranné značky, kontrakty a vztahy se zákazníky, patentované a nepatentované technologie, výzkum a vývoj, goodwill, ...) pro účely alokace kupní ceny a zavedení do účetníctví dle IFRS, USGAAP a českého účetnictví a pro účely vkladu, prodeje a pronájmu

Vyhláškové a tržní ocenění nemovitostí pro daňové účely, pro prodej, vklad, zástavu a pojištění

Analýza likvidační hodnoty aktiv

Ocenění zásob a pohledávek pro prodej a tvorbu opravných položek

Impairment testing - testování hodnoty goodwillu a dalšího majetku společnosti

Analýza investiční hodnoty závodu (podniku) a majetku

Stanovení výše škody (pojištění, soudní řízení, ...)

Tržní ocenění strojů a zařízení pro prodej, vklad, zástavu a pojištění