Reference

Reference

Z referenčního seznamu společnosti BISON FINANCE s.r.o. a jejích pracovníků uvádíme následující příklady:

ACE Trade spol. s r.o.
investiční poradenství, variantní a srovnávací propočty výstavby administrativních a skladových prostor nahrazujících prostory v pronájmu

ABSOLUTE Agency s.r.o.
vyhledání investora pro účely prodeje projektu internetových portálů zprostředkujících zaměstnání a samotné společnosti

Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Lukáše
analýza možné hodnoty předmětu právního sporu a konzultace ke znaleckému posudku

AG Experts s.r.o.
ocenění strojů a zařízení pro účely převodu ve skupině

AGC Automotive Czech a.s.
ocenění jmění společnosti pro účely fúze; ocenění zásob zboží a distribučních smluv pro účely převodu ve skupině; stanovení výše způsobené škody pro účely soudního sporu

AGC Automotive Replacement Glass Czech s.r.o.
ocenění části závodu pro účely převodu ve skupině

AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
ocenění obchodního podílu AGC Olomouc s.r.o., AGC Hradec Králové a.s., AGC Moravské Budějovice s.r.o., AGC Stod s.r.o. a AGC Liberec s.r.o. pro účely převodu ve skupině

AGC Praha s.r.o., člen AGC Group
ocenění jmění společnosti pro účely fúze;

AGC Žďár s.r.o., člen AGC Group
ocenění jmění AGC Žďár s.r.o. pro účely fúze

American Appraisal s.r.o.
spolupráce na různých projektech oceňování a konzultačních službách v období 1/05-3/05; vedení společnosti 12/14-6/16 a její sloučení s Grant Thornton Valuations, a.s.

AMON System s.r.o.
ocenění bytových jednotek pro účely převodu ve skupině

Aragon s.r.o.
ocenění 100% akcií RABAT ČR, a.s. pro účely předložení nabídky na koupi

Areál Dolnoměcholupská 1418 s.r.o.
ocenění nemovitého majetku pro účely zástavy a financování

Bekaert Textiles CZ s.r.o.
ocenění ručení pro účely transfer pricingu (vztahy ve skupině)

BIEN-INVEST a.s.
znalecký posudek: ocenění úvěrového ručení poskytnutého ve skupině

BILLA, spol. s r.o.
ocenění technického zhodnocení pro účely převodu ve skupině

Brtek s.r.o.
ocenění podniku fyzické osoby pro účely vkladu do s.r.o.

bully a.s.
znalecký posudek: vyčíslení způsobené škody pro účely soudního řízení – stav pokladny, bankovní účty, zásoby zboží

Cadence Innovation k.s.
ocenění jmění společnosti pro účely změny právní formy; ocenění jmění společnosti pro účely fúze; stanovení výše způsobené škody pro účely její kompenzace

CONNEX Východní Čechy a.s.
znalecký posudek: ocenění obchodního podílu pro účely jeho koupě

Cormac Mountain Lodge s.r.o.
ocenění pozemku pro účely rozdělení odštěpením

Corpus spol. s r.o.
ocenění 2 částí jmění pro účely rozdělení společnosti; ocenění podniku a společnosti pro účely strategického rozhodování

CPP Development, s.r.o.
ocenění jmění společnosti pro účely změny právní formy

Czech Industrial Park s.r.o.
stanovení nájemného pro účely jednání či soudního sporu

Daimler Chrysler Automotive Bohemia s.r.o. (zadavatel: American Appraisal s.r.o.)
ocenění podniku, akciového podílu, zpracování analýzy potenciálu provozní restrukturalizace společnosti a finanční due diligence společnosti Hošek Motor a.s.

DEKRA Testing and Certification spol. s r.o.
ocenění podniku pro účely převodu ve skupině

DITIS – spol. s r.o.
ocenění části jmění pro účely rozdělení odštěpením

DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář, s.r.o.
ocenění strojů a zařízení společnosti Personna International CZ s.r.o. (Energizer) pro účely převodu ve skupině

Mgr. Ďopan Ivoš
konzultace k ocenění majetku a podniků pro účely rozvodového řízení a rozdělení SJM

Eberspächer spol. s r.o.
ocenění ručení pro účely transfer pricingu ve skupině

EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
posouzení odpovědnosti představenstva a dozorčí rady pro účely rozdělení nepeněžitého plnění

EXIM TOURS & KARTAGO TOURS
ocenění 4 akciových a obchodních podílů (CZ, SK, PL, HU) pro účely nepeněžitého vkladu

EXIM HOLDING a.s.
ocenění ochranných známek EXIM tours, EXIM, KARTAGO a Buy Fly logo pro účely převodu ve skupině

FADESA Česko, s.r.o.
ocenění ručení pro účely transfer pricingu ve skupině

Faerch Plast s.r.o.
ocenění movitého majetku pro účely převodu ve skupině

FAGOR ELEKTRO s.r.o.
ocenění 99% obchodního podílu a pohledávek pro účely převodu ve skupině

Futurama Alpha s.r.o.
ocenění jmění společnosti pro účely fúze

Gallaher Czech Republic s.r.o.
stanovení výměnných poměrů při fúzi pro účely jejich ověření; ocenění jmění společnosti nebo podniku pro účely převodu ve skupině nebo fúze; ocenění skladu zásob a distribučních smluv pro účely převodu ve skupině; ocenění dodavatelské smlouvy, vztahů se zákazníky a skladu společnosti

Gebo Bohemia spol. s r.o.
stanovení výše způsobené škody na businessu pro účely soudního sporu; ocenění nemovitého majetku pro účely soudního sporu; vyčíslení výše zadostiučinění, dalších škod a posouzení žaloby pro účely oudního sporu

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
ocenění části jmění společnosti pro účely rozdělení odštěpením; ocenění části podniku pro účely nepeněžitého vkladu do jiné společnosti

Gestin Centrum, a.s.
ocenění ručení ve skupině (transfer pricing); ocenění věcných břemen pro účely zřizení ve skupině a transfer pricingu

Gestin Holding, a.s.
alokace kupní ceny s oceněním nemovitého a movitého majetku pro účely zařazení do účetnictví dle IFRS; 2x ocenění jmění pro účely fúze splynutím Gestin Holding, a.s. a BRE/Hospitality, a.s.; ocenění části jmění Gestin Centrum pro účely rozdělení odštěpením; ocenění ručení pro účely transfer pricingu ve skupině; ocenění pohledávky pro účely převodu ve skupině; ocenění movitého majetku pro účely vypořádání ve skupině a zařazení do účetnictví; ocenění pozemku pro účely stanovení poplatku za věcné břemeno

Grant Thornton Valuations, a.s.
vedení společnosti 10/15-4/17 a její sloučení s American Appraisal s.r.o., znaleckým ústavem

Honeywell, spol. s r.o.
ocenění strojů a zařízení pro účely převodu ve skupině; ocenění technického zhodnocení nemovitého a movitého majetku pro účely převodu ve skupině

Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ o.z.
ocenění strojů a zařízení pro účely převodu ve skupině

Honeywell, spol. s r.o. – Brno o.z.
předběžné ocenění podniku HC pro účely plánování převodu ve skupině

HORNBACH Immobilien HK s.r.o.
ocenění akcií Development OVA South pro účely převodu ve skupině, fúze

Hospitality Services S.a.r.l. a SHC Prague TRS, a.s.
ocenění jmění společnosti pro účely převodu ve skupině a fúze

Hutní montáže, a.s. (zadavatel: Grant Thornton Valuations a.s.)
ocenění závodu (podniku) a majetku pro účely jednání o prodeji

Chilli – Chilli, s.r.o.
ocenění majetku a závazků pro účely převodu ve skupině

iLeo/DMMS, a.s.
ocenění movitého majetku pro účely převodu ve skupině

Income club a.s.
ocenění 100% akcií – majetek a závazky pro účely přípravy transakce

IVG Čermákovic a.s.
2x ocenění jmění IVG Čermákovic a.s. a IVG Clear Solution a.s. pro účely fúze

Jakeš Pavel
ocenění jmění PAOLO s.r.o. pro účely vypořádání SJM

JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o.
ocenění obchodního podílu pro účely převodu ve skupině

JT International spol. s r.o.
ocenění podílu ve společnosti pro účely převodu ve skupině; ocenění vybraných aktiv společnosti pro účely převodu ve skupině; ocenění jmění společnosti pro účely fúze

Kautex Textron Bohemia spol. s r.o.
ocenění kontraktu se zákazníkem pro účely převodu na spřízněnou osobu

KOGO FRAGOLA, s.r.o.
ocenění technického zhodnocení a movitého majetku pro účely převodui ve skupině

Kolář Miroslav
znalecký posudek: vyčíslení způsobené škody pro účely soudního řízení; ocenění movitého majetku pro účely převodu ve skupině; konzultace pro účely soudního sporu; ocenění zásob pro účely jejich koupě; revize znaleckého posudku pro účely posouzení zástavy majetku

Kolektory Praha, a.s.
ocenění ochranných známek pro interní účely společnosti

Ing. Král Jan a Kurz Aleš, sdružení
ocenění prodejny zahradní centra a investiční poradenství při vypořádání mezi účastníky sdružení

Krajský soud Hradec Králové
stanovení hodnoty škody způsobené CUKRSPOL PRAHA – MODŘANY, a.s. (Cukrovar Hrochův Týnec) pro účely soudního řízení ve věci sporu mezi ČEZ Distribuce, a.s. a HYDROGEOLOGIE CHRUDIM spol. s r.o.

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
vícenásobné ocenění strojů a zařízení pro účely převodu ve skupině

MADISON, spol. s r.o.
analýza trhu v oblasti IT služeb a softwaru pro obor distribuce krve a krevních složek

MAPA SPONTEX s.r.o.
ocenění obchodního podílu ve společnosti pro účely vypořádání společníka

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
ocenění ochranné známky a know-how pro účely pronájmu mezi spřízněnými subjekty (transfer pricing); ocenění nemovitostí výrobního areálu dle vyhlášky pro účely stanovení základu daně; ocenění pozemků pro účely převodu ve skupině  tržní hodnotou a dle vyhlášky; ocenění bytových domů pro účely prodeje;

MERCK spol. s r.o.
ocenění nemovitého majetku pro účely financování a zástavy u GE Money Bank; ocenění pozemku pro účely daně z převodu nemovitostí; ocenění nemovitého majetku pro účely daň z převodu nemovitostí; ocenění movitého a nehmotného majetku pro účely převodu ve skupině

MEWS SYSTEMS, s.r.o.
ocenění jmění a části závodu společnosti pro účely nepeněžitého vkladu

MILOS s.r.o.
znalecký posudek: ocenění části podniku pro účely vkladu

Miloschewsky Martin
ocenění bytových domů, stanovení nájemného pro účely převodu mezi spřízněnými subjekty a stanovení základu daně

MHM computer s.r.o.
ocenění podílu ve společnosti pro účely převodu ve skupině; ocenění jmění společnosti pro účely přeměny s.r.o. na a.s., ocenění ochranné známky pro účely stanovení nájemného (transfer pricing)

MHM EKO s.r.o.
ocenění nemovitého majetku pro účely převodu ve skupině

MILOS s.r.o.
ocenění strojů a zařízení pro účely převodu ve skupině

NELTRADE, s.r.o.
ocenění 2 částí jmění pro účely rozdělení odštěpením

Nemocnice Na Františku
stanovení výše nájemného pro účely pronájemu prostor za obvyklé nájemné

NIKE European Operations Netherlands B.V., organizační složka
ocenění zásob zboží pro účely stažení od odběratele a ochranou před konkurzem

nkt cables s.r.o.
ocenění společnosti pro účely převodu ve skupině

OKsystem, spol. s r.o.
znalecké posudky: ocenění obchodního jmění společnosti pro účely jejího rozdělení; ocenění obchodního jmění nástupnických společností; ocenění nemovitostí – sídla a administrativních prostor společnosti; stanovení obvyklého nájemného mezi spřízněnými subjekty; ocenění jmění společnosti pro účely změny právní formy

Okresní soud Ústí nad Orlicí
vícenásobné oceňování závodů (podniků) fyzických osob podnikajících pro účely rozdělení SJM

OMZ Machines s.r.o. (zadavatel: American Appraisal s.r.o.)
ocenění nehmotného majetku pro účely alokace kupní ceny a sestavení zahajovacích výkazů dle IFRS

Personna International CZ s.r.o.
ocenění strojů a zařízení pro účely převodu ve skupině

PFA service s.r.o.
ocenění části jmění společnosti pro účely rozdělení odštěpením

Pool Cafe, s.r.o.
ocenění motivého majetku pro účely prodeje

Prague store, s.r.o.
ocenění majetku a závazků pro účely převodu ve skupině; analýza hodnoty pohledávky pro účely její kapitalizace; ocenění zásob zboží pro účely převodu ve skupině; stanovení výše odstupného z nájemní smlouvy pro účely protiplnění při ukončení nájmu

PROFIMET s.r.o.
due diligence společnosti GMMS, spol. s r.o. pro účely její akvizice

Prosberitas 1 s.r.o.
ocenění části jmění společnosti pro účely rozdělení

Real Estate Metronom s.r.o.
znalecký posudek: ocenění obchodního jmění a nemovitého majetku pro účely rozdělení společnosti; analýza trhu – vývoje nájemného pro doložení změny tržních podmínek pro daňové účely

REJA spol. s r.o.
investiční poradenství při konsolidaci podnikatelských aktivit a při obhajobě vlastnického podílu a nastavení finančních toků; manažerské práce a asistence při převzetí cílové společnosti

Ing. Rypáček Jan
ocenění 25% obchodního podílu pro účely vypořádání společníka

SAATCHI & SAATCHI s.r.o., v likvidaci
ocenění movitého majetku pro účely převodu ve skupině

Samek Martin
investiční poradenství důvěrného charakteru ohledně vlastnického podílu ve společnosti Pacific Direct, s.r.o.

SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
ocenění části jmění společnosti pro účely rozdělení

SD DoxoLogic, s.r.o.
investiční poradenství a Due Diligence společnosti

SD estate s.r.o.
ocenění podílu ve společnosti DataScript s.r.o. pro účely převodu ve skupině; ocenění části jmění společnosti pro účely rozdělení

SD estate s.r.o.
ocenění společnosti a nemovitostí pro účely strategického rozhodování; znalecký posudek: ocenění obchodního podílu ve společnosti ABAKUS – DISTRIBUTION a.s. pro účely jeho převodu mezi zpřízněnými subjekty

SD Financial Services s.r.o.
ocenění pozemku dle vyhlášky pro účely stanovení základu daně, ocenění pozemku tržní hodnotou a dle vyhlášky pro účely převodu ve skupině a stanovení základu daně

Servodata a.s.
ocenění části jmění – divize D80 HP pro účely rozdělení odštěpením; poradenství k výsledkům hospodaření pro účely soudního sporu; due diligence společnosti ABAKUS DISTRIBUTION a.s. pro účely akvizice; strategické poradenství pro jednnání s investorem; konzultace pro účely procesu prodeje společnosti; vypracování předběžné due diligence společnosti Infinity a.s.

Servodata a.s.
ocenění podniku a společnosti, analýza investiční hodnoty pro účely strategického rozhodování; due diligence a ocenění společnosti ABAKUS – DISTRIBUTION a.s. pro účely její akvizice; zpracování výhledů hospodaření pro společnosti ve skupině a konsolidovaných výkazů dle IFRS; investiční poradenství při prodeji výrobního areálu; ocenění pozemku pro účely nepeněžitého vkladu

SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o.
ocenění nemovitého majetku pro účely převodu ve skupině

Schönherr v.o.s.
ocenění společnosti pro účely změny právní formy

SILON s.r.o.
znalecké posouzení finanční asistence pro účely nezávislého ověření (daňové účely)

SIMU RT s.r.o.
ocenění zásob zboží pro účely převodu ve skupině

Mgr. Ing. Sodomková Jaroslava
ocenění části obchodního podílu společnosti Nemovitosti KORTLÁŘKA s.r.o. pro účely převodu ve skupině

SPOLANA a.s.
komplexní investiční poradenství – vedení procesu prodeje dceřiné společnosti NeraPharm a souvisejícího nemovitého a movitého majetku včetně zastřešení právních služeb a daňového poradenství: analýza daňových, právních, účetních a jiných aspektů a rizik více variant transakce, příprava pravidel transakce a smluvní dokumentace

SPOLANA a.s.
znalecké posudky: vyhláškové ocenění nemovitostí pro účely daně z převodu

SRBA SERVIS s.r.o.
ocenění části jmění a majetku společmosti pro účely rozdělení odštěpením

STROM, a.s.
ocenění části jmění s akciovým podílem v MHM computer s.r.o. pro účely rozdělení odštěpením

SULTRADE Praha, spol. s r.o.
ocenění části jmění a majetku společnosti pro účely rozdělení odštěpením

p. Šebík a p. Stránská
služby vyhledání investorů pro více rozsáhlých nemovitostí a pozemky

ŠKODAEXPORT, a.s. (zadavatel: American Appraisal s.r.o.)
analýza potenciálu finanční restrukturalizace společnosti

ŠKODA JS a.s. (zadavatel: American Appraisal s.r.o.)
ocenění podniku a nehmotného majetku pro účely alokace kupní ceny a sestavení zahajovacích výkazů dle IFRS

ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. (zadavatel: American Appraisal s.r.o.)
ocenění podniku a nehmotného majetku pro účely alokace kupní ceny a sestavení zahajovacích výkazů dle IFRS

ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s.r.o. (zadavatel: American Appraisal s.r.o.)
ocenění podniku a nehmotného majetku pro účely alokace kupní ceny a sestavení zahajovacích výkazů dle IFRS

Školky Litomyšl, spol. s r.o.
ocenění společnosti pro účely jednání o prodeji se strategickým investorem

TAXNET, s.r.o. (zadavatel: Grant Thornton Valuations a.s.)
ocenění obchodního podílu pro účely jednání o prodeji

TepNet a.s.
ocenění akciového podílu ve společnosti pro účely vyplacení minoritního akcionáře

Tomana Pavel
strategické poradenství pro účely finanční vyrovnání se společností Schempp-Hirth výroba letadel spol. s r.o.

TomDesign s.r.o.
ocenění 50% obchodního podílu pro účely převodu na spřízněnou osobu

Veolia Transport Česká republika a.s.
ocenění obchodního podílu ve společnosti pro účely převodu ve skupině

VERTEGO, spol. s r.o.
ocenění obchodního jmění společnosti pro účely vstupu investora

VfG Cosmian s.r.o.
ocenění ochranné známky pro účely stanovení výše royalty fee (transfer pricing)

VÍTKOVICE, a.s. (zadavatel: Grant Thornton Valuations a.s.)
ocenění závodů (podniků) a majetku 10 společností skupiny v rámci ověřování finančního stavu, budoucí perspektivy a úvěrové bonity; solvency opinion pro účely financování restrukturalizace bankami

VÍTKOVICE RECYCLING a.s. (zadavatel: Grant Thornton Valuations a.s.)
ocenění obchodního podílu a majetku pro účely jednání o prodeji

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. (zadavatel: Grant Thornton Valuations a.s.)
ocenění části závodu (podniku) a majetku pro účely jednání o prodeji

V P A Z s.r.o.
ocenění společnosti pro účely jednání se strategickým partnerem

ZOOM International s.r.o.
ocenění 100% akciového podílu pro účely převodu ve skupině (transfer pricing)

ZPA Smart Energy s.r.o.
ocenění jmění společnosti pro účely změny právní formy s.r.o. na a.s.