Znalecká činnost

Znalecká činnost

V oblasti znaleckých služeb nabízíme následující činnosti:

Ocenění závodu (podniku), jeho části, akcií a obchodních podílů

Fúze, převody jmění, rozdělení společností

Vyhláškové ocenění nemovitostí

Tržní ocenění nemovitostí a strojů a zařízení

Nepeněžité vklady – závod (podnik), část závodu (podniku), akcie a jiný majetek

Veřejný návrh smlouvy o koupi CP (nabídka převzetí)

Povinná nabídka převzetí CP

Ocenění nehmotného majetku, pohledávek a zásob