O nás

Kdo jsme

Mezi naše hlavní cíle řadíme výhradní orientaci na potřeby, přání a požadavky klienta, naprostou diskrétnost a transparentnost

Naše společnost je tvořena týmem konzultantů s praktickými zkušenostmi v oblasti investičního poradenství při transakcích s akciemi, majetkovými podíly, podniky a významnými majetky, v oblasti oceňování akcií a majetkových podílů, podniků, nemovitostí, strojů a zařízení, nehmotného majetku a v oblasti přípravy znaleckých posudků. Za účelem naplnění strategie zaměřené na poskytování komplexních služeb spolupracujeme s externími poradci , dodavateli služeb v oblasti daňového poradenství, účetnictví, auditu a práva. Na základě této spolupráce jsme schopni zajistit a dodat služby nejvyšší kvality v termínech požadovaných klientem.

V rámci spolupráce s klientem je pro nás samozřejmostí:
 • Odbornost, důslednost a kvalita
 • Flexibilita a individuální přístup
 • Nezávislost a neutrálnost
 • Maximální kooperace a komunikace
 • Prosazování legality a etických principů
Mezi naše zákazníky patří:
 • Majitelé společností, akcionáři a investoři
 • Vedení společností
 • Developeři a investoři do nemovitého majetku
 • Správci konkurzní podstaty, exekutoři a jejich věřitelé
 • Klienti auditorů a daňových poradců
 • Klienti advokátů, právních zástupců a kanceláří
 • Státní správa

Etika

Při poskytování služeb, investičním poradenství, oceňování i znalecké činnosti sledujeme profesionální standardy, které zahrnují rovněž standardy etické. Etický přístup považujeme za důležitý k budování a udržení důvěry našich klientů a veřejnosti.

Pravidla chování a jednání

Konzultant musí řešit úkoly eticky a kvalifikovaně. Konzultant se nesmí zapojit do protiprávního jednání. Své úkoly musí řešit nezaujatě, nestranně, nezávisle a bez zohlednění osobních zájmů. Při oceňování se konzultant nesmí stát zastáncem jedné strany. Výsledky práce nesmějí být prezentovány zavádějícím způsobem.

Diskrétnost

Konzultant musí chránit důvěrný charakter jeho vztahu s klientem. Musí důvěryhodně a v souladu s legitimními zájmy klienta nakládat s důvěrnými a tajnými informacemi i s výsledky poskytovaných služeb a ocenění. Konzultant si musí být vědom a pracovat v souladu se všemi závazky důvěrnosti a mlčenlivosti dle příslušných právních předpisů. Závěry poskytovaných služeb a ocenění nesmějí být poskytnuty jiné osobě než klientovi nebo jím zmocněné osobě.

Získání zakázky a odměňování

Jakékoli úplatky a postranní provize spojené se získáním zakázky jsou neetické. Neetické je rovněž odměňování závislé na výsledcích poskytovaných služeb a ocenění, poskytování klientem určených výsledků, zvýhodňování zájmů klienta. Nabízení služeb s nesprávnými, zavádějícími nebo přehánějícími závěry je neetické.

Uchovávání dokumentace

Konzultant musí služby uzavřít zarchivováním veškeré dokumentace. Archivovaná složka musí obsahovat jméno klienta, skutečnou kopii dosažených závěrů nebo zprávy nebo zápis o poskytnutých konzultacích a vyjádřeních; a veškeré dokumenty, data a informace, které jsou nezbytné k obhajobě dosažených závěrů. Složka musí být archivována po dobu alespoň 5 let po ukončení prací nebo alespoň 2 roky po posledním nakládání s ní či poskytnutí svědectví.

KVALITA

Pouze služby nejvyšší kvality přinášejí našim klientům očekávaný přínos. Za účelem poskytování služeb maximální kvality postupujeme podle vnitřního systému jakosti a odpovědnosti. Při oceňování následujeme standardy profesionálního oceňování (USPAP – The Uniform Standards of Professional Appraisal Practice) sestavené americkou The Appraisal Foundation. Spolupracujeme pouze s kvalitními a ověřenými externími spolupracovníky.

Za účelem zajištění služeb nejvyšší kvality se naši konzultanti účastní vzdělávacích programů v příslušných oblastech, o čemž svědčí následující certifikáty

ASA – kurzy oceňování podniků
ASA – USPAP
IOM – osvědčení o studiu
VŠE – certifikace
Další certifikáty

Vysokou úroveň odbornosti udržujeme a dále rozvíjíme prostřednictvím vzdělávacích programů a případně členství našich konzultantů v následujících organizacích:

Vedení společnosti

Poskytování komplexních služeb zajišťujeme prostřednictvím vlastních konzultantů a externích spolupracovníků. Služby poskytujeme pod vedením následujících zástupců společnosti:

Ing. Jiří Kadrman

Ing. Jiří Kadrman

Partner, senior project manager

Specialista oceňování podniků, finančního majetku a nehmotného majetku

Ing. Jiří Jánský

Ing. Jiří Jánský

Partner, senior project manager

Business development and sales manager

Spolupracujeme

Abychom naplnili strategii zaměřenou na poskytování komplexních služeb, spolupracují s námi:

Právní kanceláře a advokáti
 • AK Horák & Chvosta
 • JUDr. Daniela Chamrád
 • JUDr. Jiří Lukáš a Mgr. Ivo Ďopan
Daňoví poradci
 • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
 • Ing. Mgr. Miloslav Hnátek
Auditorské společnosti
 • LUCA AUDIT s.r.o.
 • ESAP s.r.o.