Real Estate Metronom

Real Estate Metronom

9/2006 – Ocenění obchodního jmění a administrativních nemovitostí přecházejících na dvě nástupnické společnosti a analýza trhu pro doložení změny tržních podmínek.

Ocenili jsme dvě části jmění společnosti a v nich zahrnutých administrativních nemovitostí pro účely rozdělení společnosti dle obchodního zákoníku a analýza trhu maloobchodních a administrativních prostor v lokalitě Prahy 5 pro účely doložení změny tržních podmínek a uznatelnosti vynaložených developerských nákladů jako daňově uznatelných.