OKsystem

OKsystem

7/2005 – Společnost se rozdělila na softwarovou firmu a společnost vlastnící nemovitost. Pro účely rozdělení jsme vypracovali znalecké posudky o ocenění obchodního jmění společnosti, ocenění obchodního jmění nástupnických společností, ocenění nemovitostí – sídla a administrativních prostor společnosti a o stanovení obvyklého nájemného mezi spřízněnými subjekty.