EXIM tours

EXIM tours

11/2011 – Skupina 4 společností Exim a Kartago nacházejích se ve 4 různých zemích se transformovala do holdingové struktury. V rámci transformace skupiny a její přípravy na vstup strategického investora jsme ocenili podíly ve čtyřech společnostech Exim a Kartago nacházejících se v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.