OMZ - Power Machines

OMZ - Power Machines

4/2005 – Ruská skupina OMZ – Power Machines odkoupila tři společnosti plzeňské strojírenské skupiny Škoda Holding. V rámci této transakce jsme ocenili nehmotný majetek pro účely alokace kupní ceny a sestavení zahajovacích výkazů dle IFRS společností ŠKODA JS a.s., ŠKODA, Kovárny, Plzeň, s.r.o., ŠKODA, Hutě, Plzeň, s.r.o. a OMZ Machine s.r.o.