EXIM tours

EXIM tours

11/2011 – Skupina 4 společností Exim a Kartago nacházejích se ve 4 různých zemích se transformovala do holdingové struktury. V rámci transformace skupiny a její přípravy na vstup strategického investora jsme ocenili podíly ve čtyřech společnostech Exim a Kartago nacházejících se v České republice, na…

SCANIA

SCANIA

5/2011 – České zastoupení švédské společnosti Scania se rozdělilo na dvě společnosti dle zákona o přeměnách. Pro účely rozdělení jsme ocenili nemovitý majetek a část jmění společnosti nacházející se v České republice. Zároveň jsme pro účely doložení převodových cen „transfer pricing“ stanovili výši obvyklého nájemného.…