Grant Thornton Valuations

Grant Thornton Valuations

Dokončili jsme manažerské vedení znaleckého ústavu Grant Thornton Valuations, a.s. V rámci vedení znaleckého ústavu byla úspěšně provedena fúze se znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. v červnu 2016, stmelení týmů obou znaleckých ústavů a pokračování v poskytování služeb českým i mezinárodním klientům.