GEEN DZ - vodní elektrárny

GEEN DZ - vodní elektrárny

Pro společnost GEEN DZ a.s. jsme ocenili nemovitý a movitý majetek a veškerá ostatní aktiva malých vodních elektráren společnosti A – ENERGY s.r.o. pro účely akvizice a zanesení kupní ceny majetku do českých účetních výkazů.