GEEN DZ - vodní elektrárny

GEEN DZ - vodní elektrárny

Společnost GEEN DZ a.s. odkoupila 3 malé vodní elektrárny od společnosti A – ENERGY s.r.o. Ocenili jsme část jmění pro účely odštěpení a také nemovitý a movitý majetek a veškerá ostatní aktiva pro účely zařazení do účetnictví.