CPP Development

CPP Development

Ocenili jsme jmění společnosti CPP Development, s.r.o. (včetně Nupharo Park, a.s.) a to pro účely změny právní formy.