CPP Development

CPP Development

9/2015 – Ocenili jsme jmění společnosti CPP Development, s.r.o. (včetně developerského projektu Nupharo Park, a.s.) a to pro účely změny právní formy.