Billa

Billa

12/2009 – Pro jednání o kupní ceně technického zhodnocení při jeho převodu mezi pronajímatelem a nájemcem jsme stanovili jeho tržní hodnotu.