Honeywell

Honeywell

Ocenění movitého majetku „transfer pricing“ pro účely převodu mezi spřízněnými subjekty  (USA a ČR). Pro náročného zákazníka ze skupiny Honeywell jsme ocenili PC12 APEX systémové integrační testovací stanice (testovací zařízení avionického vybavení letadel) americké společnosti Honeywell International Inc. pro účely jejich převodu české dceřiné společnosti…

EXIM tours

EXIM tours

11/2011 – Skupina 4 společností Exim a Kartago nacházejích se ve 4 různých zemích se transformovala do holdingové struktury. V rámci transformace skupiny a její přípravy na vstup strategického investora jsme ocenili podíly ve čtyřech společnostech Exim a Kartago nacházejících se v České republice, na…

SCANIA

SCANIA

5/2011 – České zastoupení švédské společnosti Scania se rozdělilo na dvě společnosti dle zákona o přeměnách. Pro účely rozdělení jsme ocenili nemovitý majetek a část jmění společnosti nacházející se v České republice. Zároveň jsme pro účely doložení převodových cen „transfer pricing“ stanovili výši obvyklého nájemného.…

Real Estate Metronom

Real Estate Metronom

9/2006 – Ocenění obchodního jmění a administrativních nemovitostí přecházejících na dvě nástupnické společnosti a analýza trhu pro doložení změny tržních podmínek. Ocenili jsme dvě části jmění společnosti a v nich zahrnutých administrativních nemovitostí pro účely rozdělení společnosti dle obchodního zákoníku a analýza trhu maloobchodních a administrativních…