Aktuality

Aktuality

Areál Dolnoměcholupská

Areál Dolnoměcholupská

Pro majitele jsme ocenili administrativní nemovitost se zázemím v Praze 15 a to pro účely jejího refinancování ze strany Raiffeisenbank, a.s.
Read Morearrow_forward
GEEN DZ - vodní elektrárny

GEEN DZ - vodní elektrárny

Společnost GEEN DZ a.s. odkoupila 3 malé vodní elektrárny od společnosti A – ENERGY s.r.o. Ocenili jsme část jmění pro účely odštěpení a také nemovitý…
Read Morearrow_forward
Grant Thornton Valuations

Grant Thornton Valuations

Dokončili jsme manažerské vedení znaleckého ústavu Grant Thornton Valuations, a.s. V rámci vedení znaleckého ústavu byla úspěšně provedena fúze se znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o.…
Read Morearrow_forward
Školky Litomyšl

Školky Litomyšl

S majiteli společnosti jsme pro účely strategického jednání o prodeji společnosti konzultovali možný další vývoj společnosti, její majetek a hodnotu společnosti pro prodej.
Read Morearrow_forward
Honeywell

Honeywell

Ocenění movitého majetku „transfer pricing“ pro účely převodu mezi spřízněnými subjekty  (USA a ČR). Pro náročného zákazníka ze skupiny Honeywell jsme ocenili PC12 APEX systémové…
Read Morearrow_forward
CPP Development

CPP Development

Ocenili jsme jmění společnosti CPP Development, s.r.o. (včetně Nupharo Park, a.s.) a to pro účely změny právní formy.
Read Morearrow_forward
AGC Automotive

AGC Automotive

Pro náročného klienta AGC Automotive Replacement Glass Czech s.r.o. jsme ocenili zásoby zboží a distribuční smlouvy pro účely převodu zásob a nehmotných aktiv z České…
Read Morearrow_forward
EXIM tours

EXIM tours

Ocenění akciových podílů 4 společností Exim a Kartago nacházejích se ve 4 různých zemích pro účely vkladu do holdingové společnosti. V rámci transformace skupiny a její…
Read Morearrow_forward
SCANIA

SCANIA

Ocenění části jmění a nemovitého majetku pro účely rozdělení společnosti dle zákona o přeměnách a stanovení výše nájemného pro „transfer pricing“. Pro švédskou společnost skupiny…
Read Morearrow_forward
Real Estate Metronom

Real Estate Metronom

Ocenění obchodního jmění a administrativních nemovitostí přecházejících na dvě nástupnické společnosti a analýza trhu pro doložení změny tržních podmínek. Ocenili jsme dvě části jmění společnosti…
Read Morearrow_forward