Real Estate Metronom

Real Estate Metronom

9/2006 – Ocenění obchodního jmění a administrativních nemovitostí přecházejících na dvě nástupnické společnosti a analýza trhu pro doložení změny tržních podmínek. Ocenili jsme dvě části jmění společnosti a v nich zahrnutých administrativních nemovitostí pro účely rozdělení společnosti dle obchodního zákoníku a analýza trhu maloobchodních a administrativních…